appartement à louer 2 pièces - 50 m2 CANNES LA BOCCA - 06

Ref : 49720
900 € /mois C.C.
[{'rang': 1, u'sheet': u's3/202/642/c21_202_642_49720_5_3F67777B-099E-42D7-B3F1-1A2A00F04A38.jpg', u'v5icon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_10_3F67777B-099E-42D7-B3F1-1A2A00F04A38.jpg', u'big': u's3/202/642/c21_202_642_49720_1_3F67777B-099E-42D7-B3F1-1A2A00F04A38.jpg', u'list': u's3/202/642/c21_202_642_49720_6_3F67777B-099E-42D7-B3F1-1A2A00F04A38.jpg', u'v5sheet': u's3/202/642/c21_202_642_49720_8_3F67777B-099E-42D7-B3F1-1A2A00F04A38.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_11_3F67777B-099E-42D7-B3F1-1A2A00F04A38.jpg', u'v5list': u's3/202/642/c21_202_642_49720_9_3F67777B-099E-42D7-B3F1-1A2A00F04A38.jpg', u'icon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_7_3F67777B-099E-42D7-B3F1-1A2A00F04A38.jpg'}, {'rang': 2, u'sheet': u's3/202/642/c21_202_642_49720_5_29B843C0-03EB-407C-9BAA-01F6C017FDC7.jpg', u'v5icon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_10_29B843C0-03EB-407C-9BAA-01F6C017FDC7.jpg', u'big': u's3/202/642/c21_202_642_49720_1_29B843C0-03EB-407C-9BAA-01F6C017FDC7.jpg', u'list': u's3/202/642/c21_202_642_49720_6_29B843C0-03EB-407C-9BAA-01F6C017FDC7.jpg', u'v5sheet': u's3/202/642/c21_202_642_49720_8_29B843C0-03EB-407C-9BAA-01F6C017FDC7.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_11_29B843C0-03EB-407C-9BAA-01F6C017FDC7.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/642/c21_202_642_49720_9_29B843C0-03EB-407C-9BAA-01F6C017FDC7.jpg', u'icon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_7_29B843C0-03EB-407C-9BAA-01F6C017FDC7.jpg'}, {'rang': 3, u'sheet': u's3/202/642/c21_202_642_49720_5_5623EC2C-F6EA-4EC2-BFD6-6BC2C215B34B.jpg', u'v5icon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_10_5623EC2C-F6EA-4EC2-BFD6-6BC2C215B34B.jpg', u'big': u's3/202/642/c21_202_642_49720_1_5623EC2C-F6EA-4EC2-BFD6-6BC2C215B34B.jpg', u'list': u's3/202/642/c21_202_642_49720_6_5623EC2C-F6EA-4EC2-BFD6-6BC2C215B34B.jpg', u'v5sheet': u's3/202/642/c21_202_642_49720_8_5623EC2C-F6EA-4EC2-BFD6-6BC2C215B34B.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_11_5623EC2C-F6EA-4EC2-BFD6-6BC2C215B34B.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/642/c21_202_642_49720_9_5623EC2C-F6EA-4EC2-BFD6-6BC2C215B34B.jpg', u'icon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_7_5623EC2C-F6EA-4EC2-BFD6-6BC2C215B34B.jpg'}, {'rang': 4, u'sheet': u's3/202/642/c21_202_642_49720_5_1FEB60A8-7477-4F1B-A822-B058255EDABA.jpg', u'v5icon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_10_1FEB60A8-7477-4F1B-A822-B058255EDABA.jpg', u'big': u's3/202/642/c21_202_642_49720_1_1FEB60A8-7477-4F1B-A822-B058255EDABA.jpg', u'list': u's3/202/642/c21_202_642_49720_6_1FEB60A8-7477-4F1B-A822-B058255EDABA.jpg', u'v5sheet': u's3/202/642/c21_202_642_49720_8_1FEB60A8-7477-4F1B-A822-B058255EDABA.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_11_1FEB60A8-7477-4F1B-A822-B058255EDABA.jpg', u'v5list': u's3/202/642/c21_202_642_49720_9_1FEB60A8-7477-4F1B-A822-B058255EDABA.jpg', u'icon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_7_1FEB60A8-7477-4F1B-A822-B058255EDABA.jpg'}, {'rang': 5, u'sheet': u's3/202/642/c21_202_642_49720_5_7EA6D685-907A-4FF2-A4C0-33AB5D144682.jpg', u'v5icon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_10_7EA6D685-907A-4FF2-A4C0-33AB5D144682.jpg', u'big': u's3/202/642/c21_202_642_49720_1_7EA6D685-907A-4FF2-A4C0-33AB5D144682.jpg', u'list': u's3/202/642/c21_202_642_49720_6_7EA6D685-907A-4FF2-A4C0-33AB5D144682.jpg', u'v5sheet': u's3/202/642/c21_202_642_49720_8_7EA6D685-907A-4FF2-A4C0-33AB5D144682.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_11_7EA6D685-907A-4FF2-A4C0-33AB5D144682.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/642/c21_202_642_49720_9_7EA6D685-907A-4FF2-A4C0-33AB5D144682.jpg', u'icon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_7_7EA6D685-907A-4FF2-A4C0-33AB5D144682.jpg'}, {'rang': 6, u'sheet': u's3/202/642/c21_202_642_49720_5_BF0A4918-2F9D-414C-9A02-412A3EFE4F23.jpg', u'v5icon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_10_BF0A4918-2F9D-414C-9A02-412A3EFE4F23.jpg', u'big': u's3/202/642/c21_202_642_49720_1_BF0A4918-2F9D-414C-9A02-412A3EFE4F23.jpg', u'list': u's3/202/642/c21_202_642_49720_6_BF0A4918-2F9D-414C-9A02-412A3EFE4F23.jpg', u'v5sheet': u's3/202/642/c21_202_642_49720_8_BF0A4918-2F9D-414C-9A02-412A3EFE4F23.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_11_BF0A4918-2F9D-414C-9A02-412A3EFE4F23.jpg', u'v5list': u's3/202/642/c21_202_642_49720_9_BF0A4918-2F9D-414C-9A02-412A3EFE4F23.jpg', u'icon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_7_BF0A4918-2F9D-414C-9A02-412A3EFE4F23.jpg'}, {'rang': 7, u'sheet': u's3/202/642/c21_202_642_49720_5_2BA4CB15-6CFF-4614-AF31-9179464DA04C.jpg', u'v5icon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_10_2BA4CB15-6CFF-4614-AF31-9179464DA04C.jpg', u'big': u's3/202/642/c21_202_642_49720_1_2BA4CB15-6CFF-4614-AF31-9179464DA04C.jpg', u'list': u's3/202/642/c21_202_642_49720_6_2BA4CB15-6CFF-4614-AF31-9179464DA04C.jpg', u'v5sheet': u's3/202/642/c21_202_642_49720_8_2BA4CB15-6CFF-4614-AF31-9179464DA04C.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_11_2BA4CB15-6CFF-4614-AF31-9179464DA04C.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/642/c21_202_642_49720_9_2BA4CB15-6CFF-4614-AF31-9179464DA04C.jpg', u'icon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_7_2BA4CB15-6CFF-4614-AF31-9179464DA04C.jpg'}, {'rang': 8, u'sheet': u's3/202/642/c21_202_642_49720_5_709B753E-1170-486A-A191-23D4243079A2.jpg', u'v5icon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_10_709B753E-1170-486A-A191-23D4243079A2.jpg', u'big': u's3/202/642/c21_202_642_49720_1_709B753E-1170-486A-A191-23D4243079A2.jpg', u'list': u's3/202/642/c21_202_642_49720_6_709B753E-1170-486A-A191-23D4243079A2.jpg', u'v5sheet': u's3/202/642/c21_202_642_49720_8_709B753E-1170-486A-A191-23D4243079A2.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_11_709B753E-1170-486A-A191-23D4243079A2.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/642/c21_202_642_49720_9_709B753E-1170-486A-A191-23D4243079A2.jpg', u'icon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_7_709B753E-1170-486A-A191-23D4243079A2.jpg'}, {'rang': 9, u'sheet': u's3/202/642/c21_202_642_49720_5_B2F59410-DD5D-452E-9575-E3C51ADB7A99.jpg', u'v5icon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_10_B2F59410-DD5D-452E-9575-E3C51ADB7A99.jpg', u'big': u's3/202/642/c21_202_642_49720_1_B2F59410-DD5D-452E-9575-E3C51ADB7A99.jpg', u'list': u's3/202/642/c21_202_642_49720_6_B2F59410-DD5D-452E-9575-E3C51ADB7A99.jpg', u'v5sheet': u's3/202/642/c21_202_642_49720_8_B2F59410-DD5D-452E-9575-E3C51ADB7A99.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_11_B2F59410-DD5D-452E-9575-E3C51ADB7A99.jpg', u'v5list': u's3/202/642/c21_202_642_49720_9_B2F59410-DD5D-452E-9575-E3C51ADB7A99.jpg', u'icon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_7_B2F59410-DD5D-452E-9575-E3C51ADB7A99.jpg'}, {'rang': 10, u'sheet': u's3/202/642/c21_202_642_49720_5_78526755-B6C2-4051-B74C-93EBC6FC75B5.jpg', u'v5icon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_10_78526755-B6C2-4051-B74C-93EBC6FC75B5.jpg', u'big': u's3/202/642/c21_202_642_49720_1_78526755-B6C2-4051-B74C-93EBC6FC75B5.jpg', u'list': u's3/202/642/c21_202_642_49720_6_78526755-B6C2-4051-B74C-93EBC6FC75B5.jpg', u'v5sheet': u's3/202/642/c21_202_642_49720_8_78526755-B6C2-4051-B74C-93EBC6FC75B5.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_11_78526755-B6C2-4051-B74C-93EBC6FC75B5.jpg', u'v5list': u's3/202/642/c21_202_642_49720_9_78526755-B6C2-4051-B74C-93EBC6FC75B5.jpg', u'icon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_7_78526755-B6C2-4051-B74C-93EBC6FC75B5.jpg'}, {'rang': 11, u'sheet': u's3/202/642/c21_202_642_49720_5_A8CB5623-5042-40D7-944F-98A91ACD787E.jpg', u'v5icon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_10_A8CB5623-5042-40D7-944F-98A91ACD787E.jpg', u'big': u's3/202/642/c21_202_642_49720_1_A8CB5623-5042-40D7-944F-98A91ACD787E.jpg', u'list': u's3/202/642/c21_202_642_49720_6_A8CB5623-5042-40D7-944F-98A91ACD787E.jpg', u'v5sheet': u's3/202/642/c21_202_642_49720_8_A8CB5623-5042-40D7-944F-98A91ACD787E.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_11_A8CB5623-5042-40D7-944F-98A91ACD787E.jpg', u'v5list': u's3/202/642/c21_202_642_49720_9_A8CB5623-5042-40D7-944F-98A91ACD787E.jpg', u'icon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_7_A8CB5623-5042-40D7-944F-98A91ACD787E.jpg'}, {'rang': 12, u'sheet': u's3/202/642/c21_202_642_49720_5_E189FD26-ED28-4C25-89B3-CABCE311580B.jpg', u'v5icon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_10_E189FD26-ED28-4C25-89B3-CABCE311580B.jpg', u'big': u's3/202/642/c21_202_642_49720_1_E189FD26-ED28-4C25-89B3-CABCE311580B.jpg', u'list': u's3/202/642/c21_202_642_49720_6_E189FD26-ED28-4C25-89B3-CABCE311580B.jpg', u'v5sheet': u's3/202/642/c21_202_642_49720_8_E189FD26-ED28-4C25-89B3-CABCE311580B.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_11_E189FD26-ED28-4C25-89B3-CABCE311580B.jpg', u'v5list': u's3/202/642/c21_202_642_49720_9_E189FD26-ED28-4C25-89B3-CABCE311580B.jpg', u'icon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_7_E189FD26-ED28-4C25-89B3-CABCE311580B.jpg'}, {'rang': 13, u'sheet': u's3/202/642/c21_202_642_49720_5_79A54246-8100-4E25-8701-47D320DBA006.jpg', u'v5icon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_10_79A54246-8100-4E25-8701-47D320DBA006.jpg', u'big': u's3/202/642/c21_202_642_49720_1_79A54246-8100-4E25-8701-47D320DBA006.jpg', u'list': u's3/202/642/c21_202_642_49720_6_79A54246-8100-4E25-8701-47D320DBA006.jpg', u'v5sheet': u's3/202/642/c21_202_642_49720_8_79A54246-8100-4E25-8701-47D320DBA006.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_11_79A54246-8100-4E25-8701-47D320DBA006.jpg', u'v5list': u's3/202/642/c21_202_642_49720_9_79A54246-8100-4E25-8701-47D320DBA006.jpg', u'icon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_7_79A54246-8100-4E25-8701-47D320DBA006.jpg'}, {'rang': 14, u'sheet': u's3/202/642/c21_202_642_49720_5_286A5E37-E1EE-4E84-8018-0C2EDA17C9F4.jpg', u'v5icon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_10_286A5E37-E1EE-4E84-8018-0C2EDA17C9F4.jpg', u'big': u's3/202/642/c21_202_642_49720_1_286A5E37-E1EE-4E84-8018-0C2EDA17C9F4.jpg', u'list': u's3/202/642/c21_202_642_49720_6_286A5E37-E1EE-4E84-8018-0C2EDA17C9F4.jpg', u'v5sheet': u's3/202/642/c21_202_642_49720_8_286A5E37-E1EE-4E84-8018-0C2EDA17C9F4.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_11_286A5E37-E1EE-4E84-8018-0C2EDA17C9F4.jpg', u'v5list': u's3/202/642/c21_202_642_49720_9_286A5E37-E1EE-4E84-8018-0C2EDA17C9F4.jpg', u'icon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_7_286A5E37-E1EE-4E84-8018-0C2EDA17C9F4.jpg'}, {'rang': 15, u'sheet': u's3/202/642/c21_202_642_49720_5_4A82AA39-DEE6-4B48-949A-946490C46CE3.jpg', u'v5icon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_10_4A82AA39-DEE6-4B48-949A-946490C46CE3.jpg', u'big': u's3/202/642/c21_202_642_49720_1_4A82AA39-DEE6-4B48-949A-946490C46CE3.jpg', u'list': u's3/202/642/c21_202_642_49720_6_4A82AA39-DEE6-4B48-949A-946490C46CE3.jpg', u'v5sheet': u's3/202/642/c21_202_642_49720_8_4A82AA39-DEE6-4B48-949A-946490C46CE3.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_11_4A82AA39-DEE6-4B48-949A-946490C46CE3.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/642/c21_202_642_49720_9_4A82AA39-DEE6-4B48-949A-946490C46CE3.jpg', u'icon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_7_4A82AA39-DEE6-4B48-949A-946490C46CE3.jpg'}, {'rang': 16, u'sheet': u's3/202/642/c21_202_642_49720_5_9FCF92E8-13D3-49CC-8247-1BBFD2B6BEEC.jpg', u'v5icon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_10_9FCF92E8-13D3-49CC-8247-1BBFD2B6BEEC.jpg', u'big': u's3/202/642/c21_202_642_49720_1_9FCF92E8-13D3-49CC-8247-1BBFD2B6BEEC.jpg', u'list': u's3/202/642/c21_202_642_49720_6_9FCF92E8-13D3-49CC-8247-1BBFD2B6BEEC.jpg', u'v5sheet': u's3/202/642/c21_202_642_49720_8_9FCF92E8-13D3-49CC-8247-1BBFD2B6BEEC.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_11_9FCF92E8-13D3-49CC-8247-1BBFD2B6BEEC.jpg', u'v5list': u's3/202/642/c21_202_642_49720_9_9FCF92E8-13D3-49CC-8247-1BBFD2B6BEEC.jpg', u'icon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_7_9FCF92E8-13D3-49CC-8247-1BBFD2B6BEEC.jpg'}, {'rang': 17, u'sheet': u's3/202/642/c21_202_642_49720_5_4BFC47F6-B1FB-4CAC-B08B-8F11E02F23A6.jpg', u'v5icon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_10_4BFC47F6-B1FB-4CAC-B08B-8F11E02F23A6.jpg', u'big': u's3/202/642/c21_202_642_49720_1_4BFC47F6-B1FB-4CAC-B08B-8F11E02F23A6.jpg', u'list': u's3/202/642/c21_202_642_49720_6_4BFC47F6-B1FB-4CAC-B08B-8F11E02F23A6.jpg', u'v5sheet': u's3/202/642/c21_202_642_49720_8_4BFC47F6-B1FB-4CAC-B08B-8F11E02F23A6.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_11_4BFC47F6-B1FB-4CAC-B08B-8F11E02F23A6.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/642/c21_202_642_49720_9_4BFC47F6-B1FB-4CAC-B08B-8F11E02F23A6.jpg', u'icon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_7_4BFC47F6-B1FB-4CAC-B08B-8F11E02F23A6.jpg'}, {'rang': 18, u'sheet': u's3/202/642/c21_202_642_49720_5_43C7EB6F-C96A-4653-A4A8-55D15D896D43.jpg', u'v5icon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_10_43C7EB6F-C96A-4653-A4A8-55D15D896D43.jpg', u'big': u's3/202/642/c21_202_642_49720_1_43C7EB6F-C96A-4653-A4A8-55D15D896D43.jpg', u'list': u's3/202/642/c21_202_642_49720_6_43C7EB6F-C96A-4653-A4A8-55D15D896D43.jpg', u'v5sheet': u's3/202/642/c21_202_642_49720_8_43C7EB6F-C96A-4653-A4A8-55D15D896D43.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_11_43C7EB6F-C96A-4653-A4A8-55D15D896D43.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/642/c21_202_642_49720_9_43C7EB6F-C96A-4653-A4A8-55D15D896D43.jpg', u'icon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_7_43C7EB6F-C96A-4653-A4A8-55D15D896D43.jpg'}, {'rang': 19, u'sheet': u's3/202/642/c21_202_642_49720_5_C3A43DEE-EDFB-4B24-B321-C33103766EB5.jpg', u'v5icon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_10_C3A43DEE-EDFB-4B24-B321-C33103766EB5.jpg', u'big': u's3/202/642/c21_202_642_49720_1_C3A43DEE-EDFB-4B24-B321-C33103766EB5.jpg', u'list': u's3/202/642/c21_202_642_49720_6_C3A43DEE-EDFB-4B24-B321-C33103766EB5.jpg', u'v5sheet': u's3/202/642/c21_202_642_49720_8_C3A43DEE-EDFB-4B24-B321-C33103766EB5.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_11_C3A43DEE-EDFB-4B24-B321-C33103766EB5.jpg', u'v5list': u's3/202/642/c21_202_642_49720_9_C3A43DEE-EDFB-4B24-B321-C33103766EB5.jpg', u'icon': u's3/202/642/c21_202_642_49720_7_C3A43DEE-EDFB-4B24-B321-C33103766EB5.jpg'}]
Appartement F2 à louer - 2 pièces - 50.0 m2 - CANNES LA BOCCA - 06 - PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR - Century 21 Adhère Transactions
Appartement F2 à louer - 2 pièces - 50.0 m2 - CANNES LA BOCCA - 06 - PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR - Century 21 Adhère Transactions
Appartement F2 à louer - 2 pièces - 50.0 m2 - CANNES LA BOCCA - 06 - PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR - Century 21 Adhère Transactions
Appartement F2 à louer - 2 pièces - 50.0 m2 - CANNES LA BOCCA - 06 - PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR - Century 21 Adhère Transactions
Appartement F2 à louer - 2 pièces - 50.0 m2 - CANNES LA BOCCA - 06 - PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR - Century 21 Adhère Transactions
Appartement F2 à louer - 2 pièces - 50.0 m2 - CANNES LA BOCCA - 06 - PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR - Century 21 Adhère Transactions
Appartement F2 à louer - 2 pièces - 50.0 m2 - CANNES LA BOCCA - 06 - PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR - Century 21 Adhère Transactions
Appartement F2 à louer - 2 pièces - 50.0 m2 - CANNES LA BOCCA - 06 - PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR - Century 21 Adhère Transactions
Appartement F2 à louer - 2 pièces - 50.0 m2 - CANNES LA BOCCA - 06 - PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR - Century 21 Adhère Transactions
Appartement F2 à louer - 2 pièces - 50.0 m2 - CANNES LA BOCCA - 06 - PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR - Century 21 Adhère Transactions
Appartement F2 à louer - 2 pièces - 50.0 m2 - CANNES LA BOCCA - 06 - PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR - Century 21 Adhère Transactions
Appartement F2 à louer - 2 pièces - 50.0 m2 - CANNES LA BOCCA - 06 - PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR - Century 21 Adhère Transactions
Appartement F2 à louer - 2 pièces - 50.0 m2 - CANNES LA BOCCA - 06 - PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR - Century 21 Adhère Transactions
Appartement F2 à louer - 2 pièces - 50.0 m2 - CANNES LA BOCCA - 06 - PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR - Century 21 Adhère Transactions
Appartement F2 à louer - 2 pièces - 50.0 m2 - CANNES LA BOCCA - 06 - PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR - Century 21 Adhère Transactions
Appartement F2 à louer - 2 pièces - 50.0 m2 - CANNES LA BOCCA - 06 - PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR - Century 21 Adhère Transactions
Appartement F2 à louer - 2 pièces - 50.0 m2 - CANNES LA BOCCA - 06 - PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR - Century 21 Adhère Transactions
Appartement F2 à louer - 2 pièces - 50.0 m2 - CANNES LA BOCCA - 06 - PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR - Century 21 Adhère Transactions
Appartement F2 à louer - 2 pièces - 50.0 m2 - CANNES LA BOCCA - 06 - PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR - Century 21 Adhère Transactions
Exclusivité
Envoyer un message
Message
Envoyer ce bien à un ami

Description

Cannes la Bocca. Secteur calme de Maurice Chevalier. A 1 minute seulement du nouveau cinéma multiplexe , à 4 minutes de l'autoroute ou à 5 minutes du bord de mer.
Au sein d'une résidence récente de standing des années 2000 avec agents de sécurité , grand parc de 6 Ha , piscine, tennis et practice de golf .
Appartement loué meublé de 2 pièces de 50m² en parfait état ( l'appartement vient d'être entièrement repeint ) composé : d'une entrée avec placards, d'un grand séjour avec cuisine américaine entièrement aménagée et équipée, d'une salle de bains, un toilette séparé et une chambre. Double vitrage et climatisation réversible . Grande terrasse sans vis à vis et au calme exposée Sud-Est et bénéficiant d'une très jolie vue sur le parc de la résidence. Loué avec un parking privé sécurisé au sein de la résidence.
Cannes la Bocca. Quiet area of Maurice Chevalier. Only 1 minute from the new multiplex cinema, 4 minutes from the freeway or 5 minutes from the seaside.
In a recent residence of standing of the years 2000 with security guards, large park of 6 Ha, swimming pool, tennis and practice of golf.
Apartment rented furnished of 2 rooms of 50m ² in perfect state (the apartment has just been entirely repainted) composed: of an entrance with wall cupboards, of a big stay with American kitchen entirely arranged and equipped, of a bathroom, a separate toilet and a bedroom. Double glazing and reversible air conditioning. Large terrace not overlooked and quietly exposed to the South-East and enjoying a very nice view on the park of the residence. Rented with a secure private parking within the residence.

Localisation

Laissez-nous vos coordonnées pour obtenir la localisation

Avez-vous un bien à vendre ?
Envoyer
Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires.
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici.

Afficher sur la carte :

Demander la localisation

Vue globale

 • Location meublée
 • Surface totale : 50 m2
 • Surface habitable : 50 m2
 • Type d'appartement : F2
 • Nombre de pièces : 2
  • Entrée
  • Séjour
  • Chambre
  • Cuisine
  • Salle de bains
  • WC

Équipements

Les plus

Accès personnes handicapées

Piscine

P

parking exterieur

Terrasse

Parc et piscine

Général

 • WC séparés
 • Chauffage : Climatisation réversible
 • Digicode
 • Interphone
 • Air conditionné, parc, tennis, videophone
 • Cable

À savoir

 • Détail du loyer: 900 € /mois C.C.
 • dont provision pour charges : 50,00 €, soumise à régularisation annuelle

 • Honoraires charge locataire : 650 €

  dont :
  • Visite, constitution dossier, rédaction de bail : 500 €
  • Etablissement état des lieux : 150 €
 • Dépôt de garantie : 850 €

Les performances énergétiques

  bien.date_dep: 1 janvier 2021
  bien.dpe_indisponible: False
  bien.non_soumis_au_dpe: None
  bien.certificat_dep: True
  bien.certificat_ges: True
  bien.cle_exam: False
 

Classe énergie

Logement économe

 • ≤ 50 A
 • 51 à 90 B
 • 91 à 150 C
 • 151 à 230 D
 • 231 à 330 E
 • 331 à 450 F
 • > 450 G

Logement énergivore

Logement

 • 250
  KWhEP/m2
  .an
Bien proposé par Alexandre guigui , agent commercial (RSAC 834810822)

Envoyer à un ami

Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires
Envoyer
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici. Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google Politique de confidentialité et Conditions d'utilisation

Envoyer un message :

Avez-vous un bien à vendre ?
Envoyer
Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires.
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici.

Créer votre alerte

Soyez le 1er informé sur les nouveaux biens correspondant à vos critères.

Rappel de vos critères de recherche :

Erreur dans les critères envoyés

Limite d'alertes atteinte

Cette alerte existe déjà

Cette alerte est déjà enregistrée pour cette adresse email. Vous continuerez à recevoir les biens correspondants à vos critères.

Une erreur est survenue

Merci de réessayer ultérieurement.

Votre alerte a été créée

Vous recevrez les biens correspondants à vos critères.

Nos agences proposent régulièrement des biens Comme celui que vous cherchez

Ne ratez pas une opportunité, On vous alerte en priorité !

Avez-vous un bien à vendre ?
Créer une alerte
Je souhaite être alerté
Voir les biens correspondants